Vår förskola ligger centralt i Laröd, omgiven av skog, grönområde, flertalet lekplatser och närhet till havet.

 

Vårt fokus ligger på vår hälsa genom daglig utevistelse, rörelse och nyttig mat.

 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att uttrycka sina

egna tankar, initiativ, intresse och delaktiga i vår verksamheten.