Larödhus Förskola

-En hälsofrämjande förskola!

Ledningsgruppen består av:

 

Linda Winroth                       - Rektor

Frida Bengtsson                   - Biträdande Rektor

Louise van Huisstede

Åsa Modig