Larödhus Förskola

-En hälsofrämjande förskola!

Larödhus förskola består av ett gemensamt hus med fyra avdelningar.

Gul och Grön för de yngsta (1-3 år) och Röd och Lila för de äldsta (3-5 år). 

Sista året går barnen i Naturgruppen. 

Hos oss följer pedagogerna barnen från inskolning till Naturgruppen. 

Våra öppettider är: 06.30-18