Larödhus Förskola

-En hälsofrämjande förskola!

Lila och röd

Vi flyttar över barnen på Lila och Röd i augusti året de fyller tre år. 
Här möts barnen av en miljö som är anpassad efter lite äldre barn. En dag i veckan går vi iväg till olika lekplatser eller till skogen. Vi lyssnar på barnen och startar upp projekt utifrån barnens intresse.