Larödhus Förskola

-En hälsofrämjande förskola!

 

 

AB LARÖDHUS FÖRSKOLA | HELSINGBORGVisa källbilden
 
December 2021 - Juli 2022
 
Hälsningar från Håll Sverige Rent:
 
  Tack för fin läsning av er Grön Flagg-resa, nu ska ni få fira att ni har fått Grön Flagg-certifiering! En
spännande och lärorik resa som spänt över den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling. Under
resans gång har ni upptäckt vad som lever i er närmiljö, ni har odlat och pratat om nedbrytning. Det gläder
oss att höra om hur barnen är med och driver arbetet samt att de vet att de kan göra skillnad och
använder det för att påverka tycker vi visar på stor handlingskraft. Bra jobbat av både barn och
pedagoger, heja er!
 
MÅL KOPPLADE TILL VÅR RESA
 
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att
utveckla:
 
förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska
processer och fysikaliska fenomen
 
Globala mål för hållbar utveckling
 
• Ekosystem och biologisk mångfald
 
 
KOMPOSTERING
 
Tema: Djur & Natur
 
Vi har gjort komposter av mjölkpaket. I dessa la vi jord och matrester som tex, frukt och grönsaker.
Komposterna fick stå ett tag så att barnen fick se vad som hände maten. Nu har vi grävt ner dom
för att se processen över tid, här har vi även pratat om vad tex daggmasken har för uppgift. Detta
bidrar via barnens kunskaper till hållbar utveckling. Barnen lär dig att man kan göra jord genom att
kompostera, ser sambandet mellan djur och människa och dom ser även vad som bryts ner i
naturen och vad som är skadligt för naturen.Barnen i gruppen är väldigt noga med att man inte ska
slänga skräp i naturen.
vi har också lärt oss en sång om att man ska plocka upp efter sig och om vad som kan hända med
tex djuren om man slänger plast i naturen.
 
NATURUPPLEVELSER
 
Tema: Djur & Natur
 
Om utvecklingsområdet
De minsta barnen (1-2 år) har fått möjlighet att spontant upptäcka vad som finns i naturen och
dess förändringar. Vi pedagoger har stötta dem i deras utforskande. Detta har skapat nyfikenhet
och en viss förståelse för naturens skiftningar.
Om barnen får förståelse för att naturen ”lever” , kan de lättare förstå vikten av att var rädd om
den.
 
DJUR I SKOGEN
 
Tema: Hav & Vatten
Om utvecklingsområdet
Vi läste en bok om grodor, därefter gick vi till dammen för att leta efter grodyngel. Vi pratat om hur
grodor utvecklas från yngel till fullvuxna.
 
NATURENS SKIFTNINGAR
 
Tema: Djur & Natur
Om utvecklingsområdet
Med 3- åringarna har vi gjort barnen uppmärksamma på naturens förändring. Vi har tittat på träd
och växter från i höstas tills nu på våren och vi fortsätter fram till sommaren. Barnen fick rösta
fram ett träd som de ville följa. Det blev ett litet äppleträd som vi har på gården. Vilka förändringar
kan vi se? Vad behöver träd och växter för att växa? Häromdagen gick vi en runda i vårt närområde
för att leta efter vårtecken. Barnen hittade en hel del. Bland annat upptäckte de att häckarna hade
både bruna och gröna löv. Vi kände på löven. De gröna var nya och friska löv, de bruna var gamla
och vissna. Vi har även pratat om att vi ska låta löv och blommor vara, bara titta och känna på,så
att de kan få växa.
 
NEDBRYTNING
Tema: Djur & Natur
Om utvecklingsområdet
Vi gjorde nedbrytnings experiment med en planka och olika sorters skräp, tex hushållspapper,
smörgås, metall och plast.
Vi grävde ner plankan i oktober och i april så grävde vi upp för att se vad som hade hänt. Barnen
fick skriva en labbrapport om vad dem trodde skulle hända. Barnen fick förståelse för hur naturen
bryter ner olika material och en inblick i att vi måste hjälpa naturen genom att städa upp för att spara
 på naturens resurser.
 
ODLA MAT!
Tema: Djur & Natur
Om utvecklingsområdet
I vårt arbete med djur och natur studerade vi hur igelkott och kanin bodde och vad dom åt.Vi sådde
majskärnor som skulle bli mat till djuren.Vi synliggjorde processen från frö till planta.
 
 
 
 
 
UTVÄRDERING
 
HÅLLBAR UTVECKLING
 
På vilket sätt bidrog vårt arbete till hållbar utveckling?
Kompostering- barnen har lärt sig att man kan få jord genom att kompostera/ kretslopp/
återvinning/ återbruk. Visat vad som bryts ner av naturen och vad naturen inte kan ta hand om
själv (Nedbrytningsexperiment med planka). Från frö till planta- visat barnen att man kan odla sin
egen mat. Att man inte behöver gå till en affär för att få ex majs. Biologisk mångfald - från yngel
till groda. Hälsat på vid dammen med barnen. Barnen har även lärt sig mycket om djur med hjälp av
spel och sånger. Vi ska vara rädda om naturen och dess djur, för att kunna få mat, syre och vatten.
Sopsortering- filmer om återvinning. Sången Aldrig mer skräpa ner med Drill & Drull. Barnen har fått
lära sig hur man ska hantera sopor för att kunna återvinna och inte bara förbruka.
Vad behöver vi utveckla?
Vi behöver bli tydligare och mer konkreta inför barnen med att visa på att vi arbetar med hållbar
utveckling i stunden. Vi lär dom, nästa generation , hur de ska tänka för en hållbar framtid. Vi vill att
barnen ska få en förståelse för hur de själva kan bidra och tänka i olika situationer även utanför
förskolan.
 
DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE
 
På vilket sätt var barnen eller eleverna delaktiga?
Barnen har fått göra små komposter av mjölkpaket. De fick lägga i jord och i jorden la de
exempelvis, grönsaker, frukt och matrester. Vi grävde ner en planka och fick vara med och välja vad som
skulle vara på. Efter det fick de skriva en labbrapport om vad de trodde skulle hända med sakerna
på plankan. Så popcornskärnor, lägga i jorden och vattna. Fick bevittna processens gång med
popcornsgräset ( mat till Igelkott och Kanin som de arbetat med). Barnen har fått vara med vid
dammen, med håvar, för att titta på grodyngel. Barnen har fått sortera sopor i kärl med Snick &
Snack. De har även fått sortera sopor de hittat i närområdet. Barnen har fått uppleva naturens
skiftningar, från höst till vår.
Vad behöver vi utveckla?
Vi vill involvera barnens familjer mer i vårt arbete med hållbar utveckling. Barnen ska få känna att
de kan påverka och visa att det är viktigt med exempelvis sopsortering eller spara energi genom
att släcka lampor i rum man inte är i. Våra tankar om att hållbar utveckling är en naturlig del av vår
vardag och synliggöra detta för barnen.
HANDLINGSKRAFT
På vilket sätt visade barnen eller eleverna på handlingskraft?
Barnen har ställt många frågor och pratat om hållbar utveckling. ”Varför har någon kastat skräp
här i naturen?” ” Bilar kan köra på sopor” ” Elbilar” Barnen har pantat burkar och flaskor för att det
ska bli nya saker av det och för att ge pengarna till barnen i Ukraina. Barnen ville hjälpa barnen i
Ukraina till ett bättre liv. Barnen är otroligt engagerade och tar det på allvar, de vet att de kan göra
skillnad. Småbarnen har sått fröer, vattnat och varit med under processen med majsplantor till
djuren.
Vad behöver vi utveckla?
Vi kan ta in hållbar utveckling inom andra ämnen. I exempelvis konstruktion - hållbara material,
hållbar framtid, vad måste man tänka på? Massproduktion? Effektivisering? Miljövänligt? Hur får vi
fram barnens tankar mer? Hur kan vi konkretisera hållbar utveckling för barnen. Hur kan vi
förmedla det på ett sätt som inte skrämmer barnen, ge barnen hopp inför framtiden.